Annuleren en retourneren

Bestelde artikelen kunt u telefonisch annuleren, indien ze nog niet gefactureerd zijn. Het wettelijke herroepingsrecht wordt door de mogelijkheid tot annuleren niet aangetast.
Het wettelijke herroepingsformulier vindt u in onze verkoopvoorwaarden onder www.ullapopken.be/nl_be/verkoopvoorwaarden of in de verklaring van het herroepingsrecht onder https://www.ullapopken.be/nl_be/herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Popken Verwaltungs-GmbH & Co. GCV, Antwoordnummer 6, 4000 Luik, Tel.: 0800-38 145 · Fax: 0800-38 149 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping , maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Indien een artikel uit uw bestelling u niet bevalt, hebt u binnen de herroepingstermijn van 14 dagen na ontvangst van de informatie over het herroepingsrecht en van de goederen de mogelijkheid om dit artikel ook in een filiaal bij u in de buurt terug te geven (alleen in het binnenland). Neem hiervoor uw factuur en het retourbewijs mee.
Ja, u kunt de geleverde artikelen zonder opgave van redenen binnen de retour- en herroepingstermijn aan ons retourneren en uw contractuele verklaring herroepen. Gelieve uw retourzending in te pakken en de leveringsbon bij te voegen, zodat het bedrag onmiddellijk aan u kan worden gecrediteerd. Het is heel belangrijk dat u de retourbon van de factuur op de bestaande adressticker van uw zending plakt, zodat wij uw bestelling gemakkelijker kunnen verwerken. De kosten voor de retourzendingen nemen wij op onze rekening.