Gegevensbescherming

Hartelijk welkom bij Popken Verwaltungs GmbH & Co. GCV!


Wij vinden het erg leuk dat u onze webpagina's bezoekt en willen u hartelijk bedanken voor uw interesse in onze onderneming, onze producten en onze webpagina's. De bescherming van uw privésfeer bij het gebruik van onze webpagina's is belangrijk voor ons. Daarom vragen wij uw aandacht voor de onderstaande informatie:
 

Anoniem verzamelen van gegevens

In principe kunt u de websites van Ulla Popken bezoeken zonder dat u ons laat weten wie u bent. Wij ontvangen uitsluitend informatie over het technische apparaat, de naam van uw internetserviceprovider, de regio en de website van waaruit u ons bezoekt, evenals de webpagina's die u bij ons bezoekt. Deze informatie wordt voor statistische doeleinden gebruikt. U blijft als individuele gebruiker hierbij anoniem.
 

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Onze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU. Wij verzamelen de gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van zaken (naam, voornaam, adres, geboortedatum), slaan ze op en gebruiken ze alleen voor reclame, voor informatie over aanbiedingen en ter ondersteuning van een snelle toegang tot klantengegevens en telefonisch contact met klanten. Verder verzamelen wij het e-mailadres en op vrijwillige basis ook het telefoonnummer om de klant bij eventuele vragen te woord te kunnen staan of bij internetbestellingen een bevestiging van de bestelling kunnen sturen. Wij geven voor het aannemen van bestellingen en het verzenden, verwerken en onderhouden van de klantengegevens persoonsgeven door aan hiervoor gespecialiseerde dienstverleners, zoals callcenters, postbezorgers en ICT-dienstverleners. In de DHL-kennisgevingen per e-mail bevindt zich in gedeeltes reclame voor producten van de onderneming Popken Fashion Group.
Voor levering per aankoop op rekening evalueren wij aan de hand van opdracht- en kredietbureaugegevens het risico van betaalverzuim. De opdrachtgegevens (voor- en achternaam, geboortedatum en adres) worden naar CRIF AG in 81373 München, Duitsland gestuurd ten behoeve van de controle van de kredietwaardigheid. Verder sturen wij als er sprake is van schuldinning uw gegevens indien nodig naar een incassobureau. Zo willen wij graag problemen in het betalingsverkeer voorkomen.
Wij gebruiken uw verstrekte telefoonnummer voor reclamedoeleinden om u te informeren over interessante aanbiedingen van onze onderneming en, in geval van telefonisch contact met de klant, ten behoeve van een snelle toegang tot de klantengegevens. Ook het e-mailadres kan voor onze reclamedoeleinden worden gebruikt als de klant deze voor de bestelling of bij een nieuwsbriefregistratie heeft verstrekt en toestemming hiervoor heeft gegeven. In bepaalde gevallen kunnen uw adresgegevens naar onze partnerondernemingen worden doorgestuurd ten behoeve van marketing.
Verantwoordelijke instantie in de zin van de AVG is Popken Verwaltungs-GmbH & Co. GCV vindt de contactgegevens in het colofon. Als gegevensverwerker werkzaam is in haar opdracht Popken Fashion Services, Am Waldrand 19, 26180 Rastede, Duitsland.
 

Bezwaar tegen het gebruik van de gegevens/rectificatie of verwijdering

Als wij gegevens van u hebben die niet (meer) actueel zijn, of als u verwijdering van uw gegevens conform de bepalingen van de AVG wenst, of bezwaar wilt maken tegen gebruik van uw gegevens, dan kunt u ons daar te allen tijde van op de hoogte stellen via Ulla Popken Verwaltungs GmbH & Co. GCV, Noordzandstraat 60, 8000 Brugge of per e-mail naar service@ullapopken.be. Als u geen verdere berichten per e-mail van Ulla Popken wilt ontvangen, heeft u aanvullend de volgende mogelijkheden om u af te melden via de link aan het einde van elke Ulla Popken-nieuwsbrief. Bovendien wordt in elke e-mail die u ontvangt nauwkeurig uitgelegd hoe u uw naam van elke mogelijke lijst kunt verwijderen.
 

Export en verwerking van de gegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte

Er vindt in samenhang met de bestelling geen export van persoonsgegevens in landen buiten de EER plaats. U kunt echter in onze webshop functies selecteren waarbij uw artikelselectie wordt geëvalueerd en samen met uw e-mailadres in derde landen worden opgeslagen. Wij wijzen u bij gebruik van de functies nog eens afzonderlijk hierop.
 

Overige informatie en contacten

Als u nog vragen heeft met betrekking tot het thema gegevensbescherming bij Ulla Popken kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van onze onderneming. Die bereikt u via datenschutz[at]popken.de
 

Externe links

Voor uw optimale informatie vindt u op onze pagina's links die naar de websites van derden verwijzen. Voor zover dergelijke links niet duidelijk herkenbaar zijn, wijzen wij u erop dat het om een externe link gaat. Popken Verwaltungs-GmbH & Co. GCV heeft geen enkele invloed op de inhoud en vormgeving van deze pagina's van derden. De garanties van deze privacyverklaring gelden daarom vanzelfsprekend daar niet.
 

Cookies

Op onze pagina's maken wij gebruik van cookies om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen. De meeste door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie weer verwijderd van uw harde schijf (zog. sessie-cookies). Andere cookies blijven bewaard op uw computer en maken het ons mogelijk om uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (zog. permanente cookies). Om gebruik te kunnen maken van ons winkelmandje moeten de tijdelijke cookies worden toegestaan! Als u cookies deactiveert, kan het zijn dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde functies op onze website en dat enkele pagina's niet goed worden weergegeven.
 

Targeting-service

Ten behoeve van reclame en marketing werken wij samen met targeting-dienstverleners. Het doel van deze samenwerking is om online marketing te verbeteren en op maat voor de klant vorm te geven, zodat u de voor u relevante aanbiedingen ontvangt. Wij houden ons daarbij uiteraard strikt aan de betreffende privacywetten. Daarvoor plaatsen wij op onze server zogeheten tags, die een analyse van het gebruik van onze website door u en anderen mogelijk maken. Door middel van deze tags wordt informatie over het gebruik van onze website opgetekend en aan een door onze dienstverleners beheerde server overgedragen en daar opgeslagen. Door middel van een cookie (zie boven) wordt er een anoniem nummer aan deze informatie toegekend. Via dit geanonimiseerde nummer kunnen u of een andere gebruiker van uw computer niet worden geïdentificeerd. Onze dienstverleners gebruiken deze informatie om voor ons op andere websites aanbiedingen te plaatsen, met name in de vorm van reclamebanners. Daarbij kunnen de anonieme gegevens in geen geval gekoppeld worden aan uw persoonsgegevens.
 

Productreclame via Bazaarvoice

Als klant ontvangt u na de aankoop een evaluatiemail, ongeacht of u op de nieuwbrief geabonneerd bent. Deze e-mails worden door onze dienstverlener Bazaarvoice, Inc. (ATTN: Legal Dept 10901 Stonelake Blvd Austin, TX 78759, VS) verstuurd. Hiervoor worden het voor de aankoop verstrekte e-mailadres en de aangekochte producten aan Bazaarvoice doorgegeven. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Bazaarvoice vindt u in de privacyinstructies op https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/ U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze overdracht door op de afmeldlink te klikken die in elke evaluatiemail staat, of contact op te nemen met onze klantenservice.
 

Facebook as standaard plug-in

Onze website maakt gebruik van zogeheten sociale plug-ins (’plug-ins’) van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS (’Facebook’). De plug-ins zijn met een Facebook-logo of de toevoeging ’Sociale plug-in van Facebook’ of ’Facebook Social Plugin’ gemarkeerd. Een overzicht van de Facebook-plug-ins en hoe ze eruit zien, vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks aan uw browser doorgegeven en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Facebook de mededeling dat uw browser deze pagina van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u geen Facebookaccount hebt of op dat moment niet bij Facebook bent aangemeld. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks aan een server van Facebook in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Wanneer u bij Facebook bent aangemeld, kan Facebook het bezoek aan onze website rechtstreeks aan uw Facebookaccount koppelen. Wanneer u met de plug-ins interageert en bijvoorbeeld op de knop ’Vind ik leuk’ klikt of een opmerking schrijft, wordt de betreffende informatie eveneens rechtstreeks aan een Facebookserver doorgegeven en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien gepubliceerd op uw Facebookaccount en is zichtbaar voor uw Facebookvrienden.De beschreven gegevensverwerkingsactiviteiten vinden overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG plaats op basis van het gerechtvaardigd belang van Facebook bij het tonen van gepersonaliseerde reclame, en met het doel andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren, alsmede ten behoeve van een op de behoeften afgestemde dienstverlening. Als u wilt voorkomen dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Facebookaccount koppelt, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij Facebook afmelden. Informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw relevante rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php 
 

Facebook Custom Audience met gebruik van de Facebook-pixel

Deze website maakt gebruik van de 'Facebook-pixel’ van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS ('Facebook’). Indien daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven, kan hiermee het gedrag van gebruikers worden bijgehouden na het zien of aanklikken van een reclameadvertentie van Facebook. Dit proces dient ter evaluatie van de effectiviteit van reclameadvertenties van Facebook voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan bijdragen aan optimalisering van toekomstige promotieactiviteiten. De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons dus geen nadere informatie over de identiteit van de gebruiker. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook kan de gegevens daardoor gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig het privacybeleid van Facebook ( https://www.facebook.com/about/privacy/ ). U kunt het voor Facebook en haar partners mogelijk maken om reclameadvertenties op en buiten Facebook te plaatsen. Daarnaast kan voor deze doeleinden een cookie op uw computer worden opgeslagen. Deze verwerkingsactiviteiten vinden uitsluitend plaats indien daarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Toestemming voor het gebruik van de Facebook-pixel kan alleen verleend worden door personen die ouder zijn dan 13 jaar. Bent u jonger, dan dient een ouder of voogd toestemming te geven. Facebook Inc., met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming 'EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert. Als u het gebruik van cookies op uw computer wilt deactiveren, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer kunnen worden opgeslagen op uw computer en dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan er echter toe leiden dat sommige functies op onze internetpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd 

Criteo

Op onze webpagina's maken wij binnen het kader van een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de zin van art. 26 AVG gebruik van de diensten van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs. Het doel van de verwerking is retargeting. Dat betekent dat, wanneer u bij ons op de website bepaalde aanbiedingen heeft bekeken, wij op websites of andere platforms van derden reclame voor vergelijkbare aanbiedingen van ons weer laten geven. In het kader van het contract met Criteo bepalen wij daarbij de omvang van de betreffende reclamecampagne. Het omzetten van deze reclamecampagne, met inbegrip van de beslissing over welke advertenties waar worden uitgezet, is dan de verantwoordelijkheid van Criteo. Hiervoor wordt op onze websites direct door Criteo een code door Criteo uitgevoerd en worden in de website zog. (re)marketing-tags (onzichtbare grafieken of code, ook wel “web-beacons” genoemd) geïntegreerd. Met hun hulp wordt op uw apparaat een individueel cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen (i.p.v. cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). In dit bestand staat vermeld welke websites de gebruiker opzoekt, in welke inhoud hij/zij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij/zij heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en overige informatie over het gebruik van het online aanbod. De hierboven genoemde informatie kan door Criteo ook met dergelijke informatie uit andere bronnen worden verbonden. Als de gebruiker daarna ook nog andere websites bezoekt, kan hij/zij op basis van zijn/haar interesses de op hem/haar afgestemde advertenties te zien krijgen. Overige informatie en mogelijkheden tot bezwaar tegen het verzamelen van gegevens door Criteo vindt u in de privacybepalingen van Criteo: http://www.criteo.com/de/privacy. In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de in de paragraaf “Cookies” beschreven verwerking kunt u uw rechten in het kader van de AVG zowel bij en tegenover ons alsook bij en tegenover Criteo uitoefenen. Wettelijke grondslag is een rechtmatig belang conform art. 6 lid 1 S. 1 f AVG, namelijk het naleven van onze bedrijfsdoelen.
 

Nieuwsbrief en registratie van gegevens over uw gebruiksgewoontes

Wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres om u regelmatig op de hoogte te houden over onze modeaanbiedingen en acties. Om uw correcte aanmelding voor de nieuwsbrief te waarborgen en ongeautoriseerde aanmeldingen in de naam van derden te voorkomen, zenden wij u na de eerste aanmelding voor de nieuwsbrief een bevestigingsmail waarin wij u verzoeken om de aanmelding te bevestigen. Wettelijke basis is uw toestemming volgens art. 6 lid 1 a AVG. U kunt u op elk tijdstip voor de nieuwsbrief afmelden door ofwel de desbetreffende link in de e-mail aan te klikken of door contact op te nemen met de hierboven vermelde klantenservice." In verband met uw aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij bovendien uw IP-adres en zowel datum als tijdstip van de aanmelding en de bevestiging op, zodat wij op een later tijdstip de aanmelding kunnen achterhalen en bewijzen. Wettelijke basis voor deze opslag is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 f AVG, waarbij het gerechtvaardigde belang bestaat in de bewijsbaarheid van de aanmelding. Voor de statistische evaluatie van de door ons verzonden e-mails worden deze voorzien van zogenaamde telpixels. Dit is een in de e-mail ingebedde miniatuurgrafiek waarmee wij kunnen herkennen of en wanneer u de e-mail geopend hebt en welke links in de e-mail werden aangeklikt. Daarbij wordt ook uw IP-adres naar onze server verzonden. Wij slaan noch dit IP-adres noch andere persoonsgerelateerde gegevens op. Om u als klant onze prestaties op de beste manier te kunnen aanbieden, bijv. door optimaal op u afgestemde internetpagina's of door gepersonaliseerde en individuele aanbiedingen in de nieuwsbrief, verzamelen wij gegevens over uw activiteiten op onze internetpagina's en de door u aangelegde winkelmanden. Daarvoor gebruiken we cookies voor analysedoeleinden, zodat we kunnen bepalen hoe u onze internetpagina's gebruikt, zodat wij ons aanbod steeds beter kunnen maken: we kunnen bijvoorbeeld zien, welke pagina's vaak worden opgeroepen of welke artikelen vaak worden gezocht. Wij hebben overeenkomsten gesloten met externe dienstverleners die het oproepen van bepaalde pagina's van onze internetpresentatie met reclamemaatregelen registreren om rapporten te kunnen samenstellen over pagina-oproepen, statistieken, aangeklikte reclame en/of ander surfgedrag op onze internetpagina. De binnen dit kader verzamelde gegevens zijn uitsluitend geanonimiseerde gegevens met uitsluitend het aantal oproepen van bepaalde pagina's van onze internetpresentatie. In géén geval worden persoonsgerelateerde gegevens van onze klanten naar deze dienstverleners gezonden. Op deze cookies hebben wij u al op onze internetpagina geattendeerd. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens met gebruikmaking van cookies resulteert bovendien uit art. 6 lid 1 AVG. Wanneer u niet akkoord gaat met het gebruik van deze cookies op uw computer, kunt u de cookies in uw browser te allen tijde verwijderen en ook een toekomstige opslag van cookies verhinderen. Omdat ons in dat geval informatie ontbreekt, kan het gebeuren dat de functionaliteit van onze internetpagina beperkt is.
 

AddThis

Op onze internetpagina maken wij gebruik van 'Addthis'-plug-ins waarmee u verschillende inhouden van onze website kunt delen en doorsturen. Bij het gebruik van 'Addthis' worden cookies ingezet. Daarbij worden gegevens verzameld die naar Add This LLC in de VS gestuurd en daar geanalyseerd worden. Voor meer informatie over de gegevensanalyse door Add This LLC en de gehanteerde gegevensbescherming verwijzen wij naarwww.addthis.com/privacy. Deze internetpagina bevat informatie over de gegevens die verzameld worden en hoe en voor welk doel deze gegevens worden verwerkt. De betreffende gegevens worden niet door ons verwerkt. Met het gebruik van de 'Addthis'-functie verklaart u zich akkoord met de gegevensverwerking door Add This LLC. U kunt het gebruik van uw gegevens te allen tijde tegenspreken door het gebruik van een 'opt-out-cookie': http://www.addthis.com/privacy/opt-out. Alternatief kunt u uw browser zodanig instellen dat hij het plaatsen van een cookie voorkomt.
 

Dynamic Yield

Op onze internetpagina maken wij gebruik van de diensten van Dynamic Yield Ltd. (Dynamic Yield Ltd. 8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Israël). Voor een individuele en persoonlijke ervaring met de Ulla Popken internetpagina en de inhoud ervan wordt het bezoek aan de internetpagina gepersonaliseerd door de aanbevelingstool Dynamic Yield. De pagina-inhoud die u oproept, wordt gebruikt om voor u passende artikelen en relevante pagina-inhoud weer te geven. Hiervoor verzamelt Dynamic Yield gepseudonimiseerde informatie over uw gebruiksgedrag in de Ulla Popken onlineshop. Dit gebeurt met behulp van cookies die uitsluitend gepseudonimiseerde informatie onder een toevallig gegenereerde ID (pseudoniem) opslaan. Een persoonlijk verband is dan ook niet mogelijk. Als u wilt voorkomen dat Dynamic Yield in de toekomst gegevens verzamelt, kunt u hiertegen bezwaar maken door op de volgende link te klikken:https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/. Hier vindt u tevens meer informatie over de gegevensbescherming en de door Dynamic Yield gebruikte trackingtechnologie.
 

converify.de

In verbinding met adnet.de als technische dienstverlener. Op deze pagina zijn de functies van converify.de en adnet.de geïntegreerd, waardoor wij uw winkelervaring permanent kunnen verbeteren en klantvriendelijk en individueel kunnen maken. Om u deze service te kunnen bieden en op het gepaste ogenblik een geschikt aanbod te kunnen doen, plaatst converify.de en adnet.de cookies. Deze cookies zijn zowel sessiecookies die automatisch worden verwijderd wanneer u uw internetbrowser sluit, als cookies die na een bepaalde periode automatisch worden verwijderd, afhankelijk van de cookie. Voorbeelden van informatie die we verzamelen en analyseren zijn onder meer het IP-adres (Internet Protocol) dat uw computer verbindt met internet, aanmeldingen, e-mailadressen, informatie over computers en hoe u verbinding kunt maken met internet, bij- voorbeeld Browsertype, -versie, -nummer en -extensies, tijdzone-instellingen, besturingssysteem en platform, inclusief datum en tijd, cookie- of flash-cookienummer van de producten die u hebt bekeken of gezocht. Tijdens uw bezoeken gebruiken we soms JavaScript om informatie over pagina-interactie te verzamelen en beoordelen (bijv. Scrollen, klikken, mouse-overs) en over het verlaten van de pagina. Zo kunnen we technische informatie verzamelen die het ons gemakkelijker maakt om uw apparaat te identificeren en zo misbruik te voorkomen met betrekking tot foutdiagnose.
 

Google Remarketing

Op onze websites maken we gebruik van de functie remarketing- of „dergelijke doelgroepen“- van Google Inc. („Google“). Dit stelt ons in staat onze bezoekers doelgericht met advertenties aan te spreken door gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties aan bezoekers van de webpagina's te tonen wanneer zij andere sites in het Google Display Netwerk bezoeken. Google gebruikt cookies om de analyse van het gebruik van de website uit te voeren, die de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen van bezoekers van de website. Als u daarna een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, ziet u advertenties die waarschijnlijk eerder door u bekeken product- en informatiegebieden bevatten. U kunt het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren door de onderstaande link te volgen en de daar geleverde plug-in te downloaden en te installeren: www.google.com/settings/ads/plugin/. Ga voor meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google naar: www.google.com/privacy/ads/. Rechtsgrondslag is een belang van rechtswege conform art. 6 paragraaf 1 p. 1 f DSGVO, namelijk het nastreven van onze zakelijke doeleinden, namelijk de gerichte promotie van onze diensten.
 

Google Analytics

Voor de evaluatie van onze websitebezoekers maken we gebruik van de dienst Google Analytics van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruikers wordt meestal naar een Google-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online aanbod op te stellen en om ons verdere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van dit online aanbod en het internetgebruik. In dit geval kunnen pseudonieme gebruikersprofielen van de verwerkte gegevens worden gemaakt. Wij gebruiken Google Analytics uitsluitend met geactiveerde IP-anonimisatie. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruikers door Google wordt verkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar ingekort. Het door de browser van de gebruiker opgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt. Gebruikers kunnen de opslag van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. De wettelijke basis voor het gebruik van deze dienst is art. 6 paragraaf 1 subparagraaf 1 letter f DSGVO. Als gebruiker kunt u voorkomen dat de door de cookie gegenereerde informatie wordt verzameld door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de/. Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt een garantie om te voldoen aan de Europese privacywetgeving (www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active/).

Google Marketing Services

Wij maken op onze website gebruik van Marketing en Remarketing Services van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Met deze services kunnen we advertenties gerichter weergeven om gebruikers advertenties te presenteren die zijn afgestemd op hun interesses. Remarketing toont gebruikers advertenties en producten waarvoor ze interesse hebben getoond op andere sites in het Google Netwerk. Voor dit doel voert Google een code uit wanneer u onze website bezoekt en worden zogeheten (Re)marketing-tags gekoppeld op de website. Met behulp van deze tags wordt op het toestel van de gebruiker een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen door verschillende domeinen worden geplaatst, onder andere door google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt vastgelegd welke websites gebruikers hebben bezocht, in welke inhoud ze zijn geïnteresseerd en welke aanbiedingen zijn gebruikt. Daarnaast wordt technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van het online aanbod opgeslagen. Het IP-adres van de gebruikers wordt ook vastgelegd, waarbij wij u in het kader van Google Analytics laten weten dat het IP-adres zal worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alle gebruikersgegevens worden uitsluitend als pseudonieme gegevens verwerkt. Google slaat zodoende geen namen of e-mailadressen op. Alle weergegeven advertenties worden dus niet specifiek voor een persoon weergegeven, maar voor de eigenaar van de cookie. Deze informatie wordt verzameld door Google en verzonden naar servers in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Tot de door ons gebruikte Google Marketing-services behoort onder andere het online advertentieprogramma Google AdWords. In het geval van Google AdWords, krijgt iedere AdWords-klant een andere conversie-cookie. Cookies kunnen bijgevolg niet via de websites van AdWords-klanten getraceerd worden. De informatie die via de cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversie-tracking. De AdWords-klanten zien het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en zo werden omgeleid naar een pagina die is voorzien van een conversie-tracking-tag. Ze krijgen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. We kunnen externe adverteerders inschakelen op basis van Google Marketing Services DoubleClick. DoubleClick maakt gebruik van cookies, waarmee Google en zijn partnerwebsites, de weergave van advertenties op basis van gebruikersbezoeken aan deze website of andere websites op het internet mogelijk maakt. Zie de overzichtspagina voor meer informatie over het gegevensgebruik van Google voor marketingdoeleinden: www.google.com/policies/technologies/ads/, de gegevensbeschermingsverklaring van Google is te vinden op www.google.com/policies/privacy/. De wettelijke basis voor het gebruik van deze dienst is art. 6 paragraaf 1 subparagraaf 1 letter f DSGVO. Als u zich wilt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties via Google Marketing Services, kunt u gebruik maken van de wervings- en opt-outmogelijkheden van Google: www.google.com/ads/preferences/. Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt een garantie om te voldoen aan de Europese privacywetgeving (www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active/).
 

Econda

Voor het op behoeften gerichte ontwerp en voor de optimalisatie van onze website worden geanonimiseerde gegevens over de toegang tot onze website verzameld door middel van cookies via technologieën van econda GmbH, Eisenlohrstrasse 43, 76135 Karlsruhe (www.econda.de). In het geval van bestelling worden pseudonieme gegevens verzameld en worden gebruiksprofielen gemaakt van deze gegevens met behulp van pseudoniemen. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt om een internetbrowser te herkennen. IP-adressen worden onmiddellijk na ontvangst onherkenbaar gemaakt. De wettelijke basis voor de opslag van de cookie is de gegeven toestemming (Art. 6 paragraaf 1 lit. a DSGVO). Verdere evaluatie van de verzamelde gegevens over een periode van maximaal twee jaar is gebaseerd op art. 6 paragraaf 1 lit. f DSGVO. Bezoekers van deze website kunnen op elk moment in de toekomst bezwaar maken tegen deze gegevensverzameling en -opslag. Het bezwaar is alleen van toepassing op het apparaat en de webbrowser waarop deze is ingesteld. Herhaal indien nodig het proces op alle apparaten. Wanneer u de opt-out-cookie verwijdert, worden opnieuw aanvragen verstuurd naar econda.
 

mediards re- en pretargeting

Op onze websites gebruiken we de re- en pretargeting - functie van mediards GmbH. Dit stelt ons in staat om bezoekers van onze websites te targeten met gerichte advertenties door gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties te tonen aan bezoekers van de websites. Om de analyse van het gebruik van de website uit te voeren, die de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties, maakt mediards GmbH gebruik van cookies. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen van bezoekers van de website. Als de gebruiker een andere website bezoekt, ziet u advertenties die waarschijnlijk eerder door u geopende product- en informatiegebieden bevatten of die zeer relevant zijn voor de gebruiker. U kunt het gebruik van cookies door mediards GmbH permanent deactiveren door naar de volgende link te gaan: https://www.mediards.de/consent.php?cid=132 en op de knop Reclame niet weergeven te drukken. Verdere informatie vindt u onder https://www.mediards.de/#datenschutz Rechtsgrondslag is een belang van rechtswege conform art. 6 paragraaf 1 p. 1 f DSGVO, namelijk het nastreven van onze zakelijke doeleinden, namelijk de gerichte promotie van onze diensten.
 

Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar, een analysesoftware van Hotjar Ltd. („Hotjar“) (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Met Hotjar is het mogelijk om het gebruiksgedrag (klikken, muisbewegingen, scrollhoogtes, etc.) op onze website te meten en te evalueren. De informatie die wordt gegenereerd door de trackingcode en cookies over uw bezoek aan onze website wordt verzonden naar en opgeslagen door de Hotjar-servers in Ierland. De volgende informatie kan worden opgenomen door uw apparaat en uw browser: Het IP-adres van uw apparaat (verzameld en opgeslagen in een anoniem formaat) Uw e-mailadres, inclusief uw voor- en achternaam, op voorwaarde dat u dit beschikbaar heeft gesteld via onze website Schermgrootte van uw apparaat Type apparaat en browserinformatie Geografische locatie (alleen het land) De voorkeurstaal, om onze website weer te geven Loggegevens De volgende gegevens worden automatisch gegenereerd door onze servers wanneer Hotjar wordt gebruikt Verwijzend domein Bezochte pagina's Geografische locatie (alleen het land) De voorkeurstaal, om onze website weer te geven Datum en tijdstip waarop de website wordt bezocht Hotjar zal deze informatie gebruiken om uw bezoek aan onze website te evalueren, om rapporten over het gebruik ervan te genereren, evenals om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en de internetevaluatie van de website te evalueren. Hotjar maakt ook gebruik van diensten van derden, zoals Google Analytics en Optimizely. Deze derde partijen kunnen informatie opslaan die uw browser verzendt tijdens uw bezoek aan de website, zoals cookies of IP-verzoeken. Raadpleeg hun respectieve privacybeleid voor meer informatie over het opslaan en gebruik van Google Analytics en Optimizely-gegevens. De cookies waar Hotjar gebruik van maakt hebben een verschillende „levensduur“. Sommige blijven tot 365 dagen geldig, sommige blijven alleen geldig tijdens het actuele bezoek. U kunt het opslaan van gegevens door Hotjar voorkomen, door op de volgende link te klikken en daar de instructies op te volgen: https://www.hotjar.com/opt-out.
 

CleverPush

U kunt zich aanmelden voor het ontvangen van zogenaamde pushberichten. Hiervoor maken wij gebruik van het aanbod „CleverPush“, dat door CleverPush GmbH, Nagelsweg 22, D-20097 Hamburg (hierna aangeduid als „CleverPush“), wordt aangeboden. U ontvangt via onze pushberichten regelmatig informatie over aanbiedingen, acties en actuele modetrends. Om u aan te melden voor de pushberichten, moet u de vraag van uw browser cq. terminal over het ontvangen van de pushberichten bevestigend beantwoorden. Dit proces wordt door CleverPush gedocumenteerd en opgeslagen. Voor dit doel wordt het tijdstip van aanmelding en een push-token cq. apparaat-ID opgeslagen. Deze gegeven dienen enerzijds om de pushberichten aan u te kunnen verzenden en anderzijds als bewijs van uw aanmelding. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming en dus art. 6, lid (1), sub a) van de AGV. CleverPush evalueert onze pushberichten bovendien statistisch. CleverPush kan op die manier zien, of en wanneer onze pushberichten weergegeven en aangeklikt zijn. Hierdoor kunnen wij constateren welke pushberichten de ontvangers interesseren, om toekomstige berichten af te stemmen op de vermoedelijke belangstelling van alle ontvangers en zo de belangstelling voor ons aanbod te verhogen. Bovendien slaan we behalve het push-token cq. de apparaat-ID het hoofdonderwerp op van de app waarop de pushberichten zijn geactiveerd (bijv. economie, sport enz.). Deze informatie gebruiken wij ook om pushberichten aan de betreffende abonnees te sturen, die binnen hun vermoedelijke interessegebieden liggen. De wettelijke basis voor deze verwerking is telkens art. 6, lid (1), sub f) van de AVG. Het toewijzen van een push-token cq. apparaat-ID aan een bepaalde persoon gebeurt alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, om ons te vrijwaren van aanspraken tegen ons, indien dit als bewijsmiddel vereist is, of voor eventuele vervolging van inbreuk tegen de wet. U kunt uw toestemming voor het opslaan en gebruik van uw persoonsgegevens voor het ontvangen van onze pushberichten te allen tijde voor de toekomst herroepen. Verder kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het hiervoor beschreven gebruik van persoonsgegevens op basis van art. 6, lid (1), sub f). Trek hiervoor a.u.b. uw toestemming in. Het intrekken van de toestemming kunt u in de daarvoor bedoelde instelling voor het ontvangen van onze pushberichten in de instellingen van uw apparaat cq. browser uitvoeren. Uw gegevens worden gewist zodra deze voor het bereiken van het doel, waarvoor deze verzameld worden, niet meer vereist zijn. Uw gegevens worden dus zo lang bewaard als het abonnement op onze pushberichten actief is. Via de volgende link wordt het proces van het uitschrijven in detail uitgelegd: https://cleverpush.com/faq. Om content (bijv. foto's) sneller te kunnen opvragen en om aanvallen af te weren maakt CleverPush in het kader van een opdrachtverwerking op basis van de standaard contractclausules gebruik van het aanbod van cloudflare.com, een aanbod van Cloudflare, Inc.. CleverPush slaat geen persoonsgegevens op de servers van Cloudflare op, maar alleen algemene content zoals teksten of foto's. Bij het opvragen van deze content bouwt de door u gebruikte terminal een verbinding met Cloudflare op en wordt hierdoor het IP-adres van het door u gebruikte apparaat verwerkt. 
 

TradeTracker

Is niet aangewezen op de toestemming van de betrokkene op grond van legitiem belang als de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van persoonlijke gegevens en de toestemming voor cookies zijn echter twee verschillende dingen om in gedachten te houden. Het gebruik van cookies vereist (meestal) de goedkeuring van het ePrivacy-beleid. De cookies van TradeTracker bevatten geen persoonlijke gegevens, maar kunnen als persoonlijk worden beschouwd. Ze zijn daarom niet onderworpen aan toestemming, wat een andere wettelijke basis vormt voor de verwerking van persoonsgegevens. In overeenstemming met onze Algemene voorwaarden voor uitgevers moet men toestemming krijgen voor cookies. TradeTracker gaat ervan uit dat de uitgever de toestemming van de bezoeker voor cookies heeft verkregen, tenzij TradeTracker anders is geïnformeerd. Als cookies worden geaccepteerd, kan de trackingfunctie worden uitgevoerd via cookies. In sommige landen, zoals Nederland, zijn affiliate-cookies vrijgesteld van licentievereisten onder het toepasselijke privacybeleid. Daarom is uitdrukkelijke toestemming voor dit soort cookies niet vereist, tenzij ze persoonlijke informatie bevatten. TradeTracker maakt gebruik van cookies en andere niet op cookies gebaseerde trackingmethoden. Tenzij er een expliciete opt-out is voor de TradeTracker-trackingservices (als onderdeel van de opt-out voor de verwerking van persoonsgegevens), kunnen verschillende trackingmethoden, zoals vingerafdrukken, worden gebruikt, omdat hiervoor geen expliciete toestemming van de gebruiker is vereist. Om de (gepseudonimiseerde) persoonsgegevens rechtmatig te verwerken in dit functionele "analytische trackingproces", gebruikt TradeTracker legitieme belangen als wettelijke basis.


Kenshoo

Voor een op de behoefte afgestemde lay-out van onze websites en de optimalisering van de reclamecampagnes gebruiken wij de webanalysedienst met bidmanagement van Kenshoo Ltd. (Oskar von Miller Ring 20, 80333 München). Wij gebruiken trackingtechnologieën om u doelgerichte reclame op andere websites te presenteren op basis van uw bezoek aan onze websites en om ons te helpen bepalen, hoe effectief onze reclamemaatregelen zijn geweest. De gegevensverwerking geschiedt uitsluitend op basis van ons gerechtvaardigd belang (directe reclame), volgens art. 6 lid 1 f) AVG. Wanneer u onze websites bezoekt, is het mogelijk dat Kenshoo herkenningseigenschappen voor uw browser of eindapparaat oproept (bijv. een zogenaamde browser fingerprint), uw IP-adres evalueert, herkenningseigenschappen op uw eindapparaat opslaat of uitleest (bijv. cookies) of toegang krijgt tot individuele tracking-pixels.
Er worden geanonimiseerde gebruiksgegevens verzameld en opgeslagen en op basis van deze gegevens gebruiksprofielen samengesteld, waarbij pseudoniemen worden gebruikt.

Bij gebruik van Kenshoo tracking worden lokaal cookies opgeslagen die tot 90 dagen geldig zijn. Door dit cookie worden het opdrachtnummer en de waarde van de winkelwagen gekoppeld aan de Adwords-advertentie waarop de gebruiker heeft geklikt. De afzonderlijke eigenschappen kunnen worden gebruikt om uw apparaat op andere websites te herkennen. Deze gegevens worden maximaal 12 maanden bewaard. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verzameling, de opslag en het gebruik van uw geregistreerde bezoekersgegevens. Voor nadere informatie over de gegevensbescherming bij Kenshoo verwijzen we naar de privacyverklaring van Kenshoo onder https://www.kenshoo.de/privacy-policy/. Als u de gegevensverwerking wilt voorkomen, kunt u uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over de plaatsing van trackingtechnologieën.

U kunt cookies bovendien via de betreffende browserinstelling wissen en het plaatsen van nieuwe cookies resp. trackers verhinderen. Als bezoeker van de website hebt u het recht om met werking voor de toekomst bezwaar te maken tegen de opslag van uw (anoniem verzamelde) bezoekersgegevens. Gebruik hiervoor de Kenshoo opt-out-functie conform het privacybeleid op https://www.kenshoo.de/privacy-policy/.
 

Microsoft Advertising UET en remarketing

Op onze website is een Universal Event Tracking (UET) geïntegreerd. Wij maken tevens gebruik van de remarketing-functie binnen de Microsoft Advertising-dienst. Bij UET betreft het een code via welke in verbinding met het cookie een aantal niet-persoonsgerelateerde gegevens over het gebruik van de website worden opgeslagen. Daartoe behoren onder andere de verblijfsduur op de website, de rubrieken van de website die werden opgeroepen en de advertentie via welke de gebruiker op de website is beland. Met de remarketing-functie kunnen wij u advertenties op basis van uw interesses presenteren. Hiervoor wordt de interactie van de gebruikers op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld welke aanbiedingen interessant waren voor de gebruiker om hem ook na een bezoek aan onze website gerichte reclame op andere pagina's te kunnen presenteren.

Hiervoor worden bezoeken van eindgebruikers aan de website geïdentificeerd of worden gebruikers geregistreerd. Er vindt geen identificatie van een persoon plaats, maar een identificatie van de webbrowser op een bepaald eindapparaat. De website kan daarom individuele eindgebruikers gepseudonimiseerd herkennen en gepseudonimiseerde gegevens aan derden doorgeven voor reclame- en marketingdoeleinden. De verzamelde informatie wordt doorgezonden naar een server van Microsoft in de VS en daar principieel maximaal 180 dagen opgeslagen. Voor nadere informatie over de gegevensbescherming bij Microsoft verwijzen we naar de privacyverklaring van Microsoft onder https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

Fit Finder

"Om u te helpen bij het selecteren van de juiste maat, bieden we de optionele Service Fit Finder van Snap Inc. aan. Voor deze service verzamelt Snap Inc. gegevens die u vrijwillig verstrekt, zoals lengte, gewicht, lichaamsvorm, leeftijd en uw persoonlijk draagcomfort. Op basis van deze gegevens wordt geeft de Fit Finder een maatadvies. Deze gegevens worden door Snap Inc. voor een periode van 90 dagen op uw apparaat opgeslagen door middel van een cookie. Houd er rekening mee dat Snap Inc. uw gegevens in de VS verwerkt. Een adequaat niveau van gegevensbescherming kan niet worden gegarandeerd. 
Als u besluit na raadpleging van de Fit Finder een aankoop te doen, zullen we ook de volgende gegevens in geanonimiseerde vorm aan Snap Inc. doorgeven: aankoopdatum, bestelnummer, productnummer, geselecteerde kledingmaat, prijs.

De juridische basis voor gegevensoverdracht naar Snap Inc. is uw toestemming via onze banner. Uw gegevens worden door Snap Inc. in onder andere de VS verwerkt. Een adequaat niveau van gegevensbescherming kan niet worden gegarandeerd. De gegevensoverdracht vindt plaats op basis van art. 49 lid 1, sub a AVG"