Impressum

Popken Verwaltungs GmbH & Co. GCV

Popken Verwaltungs GmbH & Co. GCV
Noordzandstraat 60
8000 Brugge

Tel. : 0800-38 145
Fax : 0800-38 149

E-Mail: Service@ullapopken.be

Ondernemingsnummer RPR Antwerpen 0459275895

Directie: Thomas Schneider, Ralf Keller

Ulla Popken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden.

Alle gegevens, teksten en foto's zijn eigendom van Popken Verwaltungs GmbH & Co. GCV Deze gegevens mogen alleen met toestemming van Ulla Popken gebruikt worden.
 

Juridische mededeling

De Europese Commissie heeft een forum voor online-geschillenbeslechting, te vinden onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht en niet bereid aan een geschillenprocedure voor een geschillencommissie deel te nemen.