Betalingen

U bepaalt zelf hoe u wilt betalen. Kruis de wijze van betalen aan. De prijzen zijn inclusief BTW en blijven geldig tot het verschijnen van de volgende catalogus. Deze voorwaarden zijn alleen geldig in België. Popken Verwaltungs GmbH & Co. GCV behoudt zich het recht voor bij betaling per overschrijving de maximum bestelwaarde te beperken. Bij betaling onder rembours en per creditcard is er geen maximum bestelwaarde.
 

Per creditcard (alleen mastercard/visa)

Gemakkelijk betalen onder aangifte van uw kaartnummer, met cvc-code, vervaldatum en de naam die op de kaart vermeld staat. Zodra uw pakje bij ons het magazijn verlaat wordt met uw kredietinstituut afgerekend. Retourzendingen worden door ons aan uw kredietinstituut gecrediteerd.
 

Cadeaubonkortingen

Cadeaubonkortingen zijn gebonden aan een minimum omzet. Het inwisselen van een cadeaubonkorting wordt achteraf ongedaan gemaakt, wanneer de minimum omzet na terugzending van artikelen lager is. Een cadeaubonkorting kan slechts één keer worden ingewisseld en de geldigheid van een actie is exact vastgelegd. Cadeaubonkortingen gelden ook voor gereduceerde artikelen, uitsluitend voor beschikbare artikelen en kunnen niet met andere kortingen of voordeelacties worden gecombineerd. Een latere verrekening van de cadeaubonkorting alsmede een uitbetaling in contant geld of overschrijving op uw bankrekening is niet mogelijk. Cadeaubonkortingen gelden niet voor het kopen van cadeaubonnen.
 

Overschrijving*

Het totaalbedrag, verminderd met evt. retouren, moet u 14 dagen na ontvangst van de artikelen betalen d.m.v. de bijgevoegde overschrijving. Vergeet vooral niet uw geboortedatum en telefoonnummer bij de bestelling op te geven (alleen voor intern gebruik). Behoudens anderluidende bepalingen, kunt u uw aankoop binnen de 30 dagen na ontvangst van de artikelen middels de bijgevoegde overschijving aan de factuur, dewelke samen met de artikelen wordt toegezonden, betalen. De consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van motief binnen de 30 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Klachten aangaande de facturen dienen per aangetekend schrijven en binnen 30 dagen na ontvangst aan Ulla Popken te worden gemeld. In geval van niet of niettijdige betaling van de factuur op de vervaldag zal zonder ingebrekestelling en van rechtswege het verschuldigd bedrag vermeerderd worden met de conventionele interesten ten belope van 7% per jaar als ook met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 10 Euro. In voorkomend geval is de klant tevens gehouden tot betaling van alle incassokosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, waartoe de invordering van een onbetaalde factuur-aanleiding zal geven. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 125 Euro. Onze bankverbinding:

Popken Verwaltungs-GmbH & Co. GCV
Postbank
Rekeningnummer: 000-0397007-83

Popken Verwaltungs-GmbH & Co. GCV
bpost bank / bpost banque
IBAN: BE14 0000 3970 0783
BIC: BPOTBEB1

Ulla Popken behoudt zich het recht voor desgevraagd met opgaaf van redenen niet of tegen vooruitbetaling te leveren.
(*indien credietwaardig)
 

Onder rembours

Bij levering onder rembours betaalt u bij ontvangst aan de postbode. Er worden €3,00 rembourskosten in rekening gebracht. Bestelling t.w.v. tot en met € 1000: levering aan de deur mogelijk (gepaste, contante betaling) Bestelling t.w.v. meer dan € 1000: levering in een afhaalpunt (betaling met bankkaart mogelijk) Na een retourzending ontvangt u het betaalde bedrag terug op uw bankrekening.