sluiten

Impressum

Popken International GmbH & Co. GCV

Popken Verwaltungs GmbH&Co. GCV
Noordzandstraat 60
8000 Brügge

Tel. : 070-662244 (0,30€/min.)
Fax : 070-661088 (0,30€/min.)

E-Mail: Service@ullapopken.be

Ondernemingsnummer RPR Antwerpen 0459275895

Directie: Thomas Schneider, Ralf Keller

Ulla Popken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden.

Alle gegevens, teksten en foto's zijn eigendom van Popken Verwaltungs GmbH&Co. GCV Deze gegevens mogen alleen met toestemming van Ulla Popken gebruikt worden.


Juridische mededeling

De Europese Commissie heeft een forum voor online-geschillenbeslechting, te vinden onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wij zijn niet verplicht en niet bereid aan een geschillenprocedure voor een geschillencommissie deel te nemen.