sluiten

Leveringsvoorwaarden

 

De Levertijd

Uw bestelling wordt door de Post bezorgd. Behoudens overmacht levert Ulla Popken de pakjes binnen 7 a 10 dagen na ontvangst van de bestelling. Artikelen die van een levertermijn zijn voorzien, worden op het aangegeven tijdstip aan ons geleverd. Deze artikelen zijn helaas niet meteen leverbaar. Bij vertraging zullen wij u per ommegaande informeren.

Afwijkend leveradres

Wij leveren ook aan een afwijkend leveradres (bijvoorbeeld het adres waar u werkt).

De Nalevering

De afdeling inkoop streeft ernaar het niet leverbare en met "nalevering" gemarkeerde artikel opnieuw bij de fabrikant te bestellen. Mochten wij het opnieuw kunnen bestellen, kunt u rekenen met een levertijd van 2-3 weken. Mochten wij het artikel niet meer kunen leveren, ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

Retourenservice

Retour via de Post. U kunt het pakje gemakkelijk op het postkantoor afgeven. Een etiket hiervoor vindt u op het rekeningsformulier ( gelieve het bewijsje van afgifte te laten afstempelen).

Bezorgkosten

De bijdrage in de bezorgkosten bedraagt slechts 4,95 €. Als een bestelling in meerdere leveringen plaatsvindt betaald Ulla Popken de extra kosten. Wenst u nog een artikel uit een oudere catalogus? Bel ons even op. Wij doen ons best om het gewenste artikel alsnog te leveren. Bij een verhuizing bent u, als klant, verplicht Ulla Popken hiervan meteen op de hoogte te stellen. Alle gegevens die voor het afwikkelen van een bestelling nodig zijn, worden door ons opgeslagen en natuurlijk uiterst discreet behandeld. Uw gegevens worden niet aan derden verder gegeven.

Onder rembours

Bij levering onder rembours betaalt u bij ontvangst aan de postbode. Er worden €3,00 rembourskosten in rekening gebracht.
Bestelling t.w.v. tot en met € 1000: levering aan de deur mogelijk (gepaste, contante betaling)
Bestelling t.w.v. meer dan € 1000: levering in een afhaalpunt (betaling met bankkaart mogelijk)
Na een retourzending ontvangt u het betaalde bedrag terug op uw bankrekening.

Betaling

U bepaalt zelf hoe u wilt betalen. Kruis de wijze van betalen aan. De prijzen zijn inclusief BTW en blijven geldig tot het verschijnen van de volgende catalogus. Deze voorwaarden zijn alleen geldig in Nederland. Ulla Popken G.C.V. behoudt zich het recht voor bij betaling per overschrijving de maximum bestelwaarde te beperken. Bij betaling onder rembours en per creditcard is er geen maximum bestelwaarde.

Per credit-card

Gemakkelijk betalen onder aangifte van uw naam, uw geboortedatum, kaartnummer, cvc-code (de laatste 3 cijfers van het nummer op de handtekeningstrip), vervaldatum en de naam van de kaarthouder. Zodra uw pakje bij ons het magazijn verlaat wordt met uw credietinstituut afgerekend. Retourzendingen worden door ons aan uw credietinstituut gecrediteerd.

Overschrijving*

Het totaalbedrag, verminderd met evt. retouren, moet u 14 dagen na ontvangst van de artikelen betalen d.m.v. de bijgevoegde overschrijving. Vergeet vooral niet uw geboortedatum en telefoonnummer bij de bestelling op te geven (alleen voor intern gebruik). Behoudens anderluidende bepalingen, kunt u uw aankoop binnen de 14 dagen na ontvangst van de artikelen middels de bijgevoegde overschijving aan de factuur, dewelke samen met de artikelen wordt toegezonden, betalen. De consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Klachten aangaande de facturen dienen per aangetekend schrijven en binnen 14 dagen na ontvangst aan Ulla Popken te worden gemeld. In geval van niet of niettijdige betaling van de factuur op de vervaldag zal zonder ingebrekestelling en van rechtswege het verschuldigd bedrag vermeerderd worden met de conventionele interesten ten belope van 7% per jaar als ook met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 15 Euro. In voorkomend geval is de klant tevens gehouden tot betaling van alle incassokosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, waartoe de invordering van een onbetaalde factuur-aanleiding zal geven. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 125 Euro. Onze bankverbinding:

Popken Verwaltungs GmbH&Co. GCV
Postbank
Rekeningnummer: 000-0397007-83

Popken Verwaltungs GmbH&Co. GCV
bpost bank / bpost banque
IBAN: BE14 0000 3970 0783
BIC: BPOTBEB1

Ulla Popken behoudt zich het recht voor desgevraagd met opgaaf van redenen niet of tegen vooruitbetaling te leveren.

(*indien credietwaardig)